M.Kemal'den Cevap

HACKED BY 1923 TURK GRUP 1923Turk-Grup

-

 

Ben Bir TÜRKÜM !...

Ben;

Orta Asya'dan Türeyen, Anadolu'da Büyüyen, Avrupa Ýçlerine Yürüyen TÜRK'üm !

Ben;

Daðlarda Gemi Gezdiren, Taþlara Destanlar Kazdýran, Tarihi Baþtan Yazdýran, TÜRK'üm !

Ben;

Adalete, Ben Mertliðe Örnekler Veren, Ölüm - Kalým Savaþýna Gülerek Giden, Yeryüzünde Her Murada Eren TÜRK'üm !

Ben;

Sancaklara, Tuðlara Baþ Eðdiren, Beylere, Paþalara Hil'at Giydiren, Kýlýcýný Üç Kýt'ada Gezdiren TÜRK'üm !

Ben;

Atilla'yý, Yavuz'u, Fatih'i Var Eden, Krallarý, Ýmparatorlarý Kendisine Yar Eden, Düþmanýna Dünyasýný Dar Eden TÜRK'üm !

Ben;

Þahlarý, Sultanlarý Kul Edinen, Altýnlarý, Elmaslarý Pul Edinen, Ýncili Kaftanlarý Çul Edinen TÜRK'üm !

Ben;

 Zafer Rüyasýný Görenlere Saç Yolduran, Hezimete Uðratýp, Ümitleri Solduran, Müzelerde Baþ köþeleri Dolduran TÜRK'üm !

Ben;

Damarlarýnda Asil Kanýn Aktýðý Irkým, Benden Bahseder Destaným, Aðýtým, TÜRK'üm, Ben TÜRK'üm, Taa Ýliklerime Kadar

MUSTAFA KEMAL  ATATÜRK'üm !.. 

Ya Siz Kimsiniz ?

DERT SOFRASINDAN BAL YEDÝK, CAN VERDÝK ASLA BOYUN EGMEDÝK
 

Turk Milletine ÝTAAT Ediceginiz Gune Kadar Azrailiniz Olmaya Devam Edecegiz

.. !! .. One Turk .. Against The World .. !!..