Tarihten bir kaç Türk


Moðollar Türk mü ?  Moðol Kurdu adlý kitabý okuyan var mý ?


Avarlar Balkanlarda

Moðol dovüþçüsü.1210-1271
Maverünnehr ve Azerbaycan Türkleri
Celairli ve Azerbaycan Türkü

Hunlar
Türkmen dövüþçüsü

Hunlar Avrupa'da

Teymurini esir götüren köçergi Özbek

Kýpçak, Ýdil Bulgarý, Peçenek
Kýrgýz,Kimak

Altýn Ordu düþergesi(kampý)
Altýn Ordu düþergesi 1210-1260

Altýn Ordulular Ruslarla dövüþte.Kalka çayý,1223

Altýn Ordulular yürüþte
Moðol atlýsý
Moðol atlýsý Rusya'da 1223
Macarýstanlý Kýpçak(Kuman)
Maverünnehr Türk'ü
Moðol,Nayman(Sekiz Oðuz),Karahitay
Moðollar orta doðuda 1220
Peçenek(Kanklý)
Sakalar Romalýlara karþý savaþta
Selçuklu
Emir Timur
Türkiye dövüþçüsü.14. yüzyýl
Kýz kaçýrýrken 8.yüzyýl
Türkler 6-8. yüzyýllarda
Türkmen,Azerbaycan Türkü,Gürcü
Yaralý Moðol dövüþçüleri Kayfen kuþatmasýnda, 1232


 

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site