Bilmeceler

Komik Bilmeceler

 

 

Adamýn biri boþ havuza düþmüþ ama elbiseleri ýslanmamýþ, neden? 
 

Adam saçýný ýslatmadan þampuanlamýþ, neden?

 

Tavuklar en çok hangi ülkeyi sever?

 

Tanrý ikinci zenciyi yarattýktan sonra ne demiþ?

 

Bir elmayý yerken kurt bulmaktan daha kötü olan nedir?

 

Kullanýlmýþ Orkid'e ne denir?

 

Yaþlanan Temel'e ne olur?

 

Bir kamyon, bir peygamber, bir þehrimiz hangi kelimedir?

 

Düþünen file ne denir?

 

Heyecanlanýnca büyüyen organýmýz hangisidir?

 

Hangi kalemle yazý yazýlmaz?

 

Servis yapýldýðý halde yenmeyen þey nedir?

 
 

Ön kapýda karýnýz avaz avaz baðýrýyor, arka kapýda ise köpeginiz durmaksýzýn havlýyor. Önce hangisini içeri alýsýnýz ?

 

Plajda üç kadýn dondurma yiyormuþ. Bunlardan birisi dondurmayý emerek, diðeri yalayarak, diðeri de ýsýrarak yiyor. Sizce bunlardan hangisi evlidir?

 
 

Kadýn ile prezervatif arasindaki fark nedir?

 

Amerikada bakire kime denir?

 

Mantarlar niçin þemsiye þeklindedir?

 

En temiz böcek hangisidir?

  Termometrenin düþmesi neyi gösterir?
 

Bize ait olduðu halde baþkalarýnýn kullandýðý þey nedir?

  Hangi baðda üzüm yetiþmez ?
  Hangi karnede sifir olmaz?
  Hiç kimsenin okuyamadigi yazý hangisidir?
  Kadinla radyo arasinda ne fark vardýr?
  Hangi kanun insanlari yargilamaz?
  Ýlan-ý Ask ile Ýlan-ý Harp arasinda ne gibi bir benzerlik vardir?
  Bir politikacinin ölüp ölmedigini nasil anlariz?
  Denizler nicin tuzludur?
  Hangi macunla dis fýrcalanmaz?
  En cok aci ceken dag hangisidir?
  Adamin biri durmadan uluyormus, neden?
  Dünyanin en iyi döndügünü kim bilir?
  Milletvekillerinin en cok yedigi salata hangisidir?
  En neseli cicek hangisidir?
  Benzin ile insan arasinda ne benzerlik vardir?
  Sismanlar neden günes yagi kulanmazlar?
  Eve gelen hirsiz neyi calmaz?
  Kizdigini en cok kim belli eder?
  Hostesler neden havada dedikodu yaparlar?
  Hangi top ziplamaz?
  Mantarlar neden semsiye seklindedir?
  En kibar kus hangisidir?
  Çok iyi göbek atan Kazana ne denir?
  Elsiz babaya ne denir?
  Adamýn biri hamama gitmiþ, terlememiþ. Neden?
  Hakan Þükür sahada sakatlanýrsa onu kim tasýr?   
  Ýki domates yolda gidiyormuþ, birinin üzerinden otomobil geçmiþ, diðeri ona ne demiþ? 
  En hýzlý sayý hangisidir? 
  Bir adam OMOyla yýkanmýþ ve maymuna dönüþmüþ. Neden?   
  Zenciler kollarýna baktýklarýnda neden kendilerini görürler?
  Kedinin týrmaladýðý köpek ne demiþ?
  Tem otoyoluna muz düþerse ne olur?
  Adamýn baþýna kola dökülmüþ, ne demiþ?
  Bir elma diskoya gitmiþ, neden?
  Heavy metalci genci nasýl yola getirebilirsiniz?
  Bir aile hep patates yiyormuþ. Bir gün kapý çalmýþ. Kim gelmiþ?
  Ýki kadýn dondurma yiyormuþ biri yalayarak biri ýsýrarak, bunlardan hangisi evlidir?
  Gecelik giymiþ eþeðe ne denir?
  Mizah kitaplarýný nasýl okuruz?
  1 fil, 1 ayý, 1 zürafa ve 1 tilki arabaya binmiþler. Arabayý hangisi sürmüþ?
  Lastik neden esner?
  Avlanmasý en zor hayvan hangisidir?
  Adamýn birinin baþýna kaðýt düþmüþ ve hemen ölmüþ. Neden?
  Eþekler evlenir mi?
  Sarý mendil mavi denize düþerse ne olur?
  Tomi´nin annesi kimdir?
  Muazzez Abacý sahnede kýpýrdayamýyormuþ. Neden?
  

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site